Trzy kwadranse ze szwedzkim #1

15,00 

Lektion 1 

# o tym, że warto być zrównoważonym i jak to osiągnąć

W tej lekcji przyglądamy się zagadnieniom bardzo aktualnym, jakimi są ekologia i zrównoważony rozwój. Punktem wyjścia jest szwedzkie słowo „hållbarhet” i pokrewny mu przymiotnik „hållbar” , który oznacza zrównoważony oraz trwały. 

Zrobiłam wszystko, żeby ta lekcja była właśnie „hållbar” czyli rozsądna ilość materiału i ćwiczenia, które sprawią, że wiedza, którą w niej nabędziesz będzie trwała. 

Lekcja składa się z:

  • linków do filmów wideo, które dotyczą omawianego tematu
  • zadań sprawdzających jak dobrze zrozumieliście nagrania
  • ćwiczeń , które utrwalą słownictwo
  • nagrania audio w formacie mp3, na którym możecie posłuchać i powtórzyć razem ze mną wymowę nowych słów i zwrotów
Kategoria: